Tæknilegar upplýsingar

Miðað er við að texti sé ekki lengri en 2.500 slög með bilum á hverja síðu ásamt 3-4 myndum.

Leiðbeiningar um greinaskrif

 Þegar rita skal grein um fyrirtæki, félag, stofnun eða samtök getur verið gagnlegt að hafa eftirfarandi leiðbeiningar til hliðsjónar.  Að sjálfsögðu eru efnistök og upplýsingar háðar einkennum og eðli hverrar starfsemi.  Með því að hafa orðalag einfalt og hnitmiðað og setningar stuttar verður frásögnin læsileg.

 • Sagan

Gerð skal stutt grein fyrir stofnun og sögu fyrirtækis, félags, stofnunar eða samtaka, hverjir stóðu þar að baki, hvert var markmið með stofnuninni og upphafleg stefna eða hlutverk.  Hafi fyrirtæki eða félag verið stofnað upp úr öðrum rekstri skal geta þess.  Greina skal frá því ef hlutverk, stefna eða markmið hafa breyst, hvenær þær breytingar urðu og hvers vegna – t.a.m. hvort þjóðfélagsástand hefur haft þar áhrif.

 • Eigendur og stjórnendur

Tilgreina skal nöfn og starfsheiti eigenda/stjórnenda og æskilegt er að greina frá menntun og/eða starfsreynslu.

 • Viðskiptavinir og aðföng

Nefna ber helstu viðskiptavini/skjólstæðinga, hver eru helstu aðföng og afurðir, hvaðan hráefni/aðföng koma og hvort og þá hvers konar viðskipti/tengsl fyrirtæki, félag, stofnun eða samtök hafa við útlönd.

 • Vinnulag og framleiðsluferli

Bent skal á sérstöðu, hvort fundið hefur verið upp eða þróað handbragð, vara eða viðhorf ellegar teknar upp nýjungar í rekstri, markaðssetningu eða samskiptum sem aukið hafa virðingu eða hagræðingu.  Gerð skal grein fyrir samskiptum eða framleiðsluferli, hvort um að ræða gamlar hefðir eða gamalt vinnulag, sem lítið hefur breyst, ellegar hvort miklar breytingar hafa orðið í framleiðslu/samskiptum fyrirtækis, félags, stofnunar eða samtaka.

 • Skipulag, gerð og sérstaða

Gerð skal grein fyrir rekstrarformi og skipulagi fyrirtækis, félags, stofnunar eða samtaka hvort um er að ræða deilda- eða sviðskiptingu – og tilgreina þá deildir eða svið – og hver sérhæfing deilda er og hvernig starfsemin sker sig úr í  samanburði við aðra sambærilega starfsemi.

 • Nútíminn og framtíðin

Greina ber frá því hvernig starfseminni er háttað nú, hvernig horfur eru og hvort eitthvað sé í bígerð sem greina má frá og hver heildarframtíðarsýnin er.

 • Aðsetur

Skýra skal frá því hvar fyrirtæki, félag, stofnun eða samtök eru til húsa, jafnvel hversu stórt húsnæðið er, hvort starfað er á mörgum stöðum eða í mörgum þjóðlöndum og hvernig athafnasvæði skiptast.

 • Mannauður og starfsmannafjöldi

Gagnlegt getur verið að greina frá því hversu mörg ársverk eru unnin í fyrirtækinu, hversu margir starfsmenn vinna þau og/eða hvert ráðningarhlutfall er.  Einnig getur verið gagnlegt að vita hvernig starfsmenn skiptast á deildir eða svið, ef um slíkt er að ræða.  Æskilegt er að fara almennum orðum um menntun starfsmanna, ekki síst hver menntun og starfsreynsla stjórnenda er.  Einnig getur verið fróðlegt að vita hver lífaldur og/eða starfsaldur/starfsmannavelta er.

 • Starfmannafélag og félagslíf

Fróðlegt er að vita hvort starfsmannafélag starfar í fyrirtæki, félagi, stofnun eða samtökum, hvernig starfsemi þess er háttað og hvort annað félagslíf er fyrir hendi, s.s. ferðafélag, gönguklúbbur eða annað því um líkt.

 • Endurmenntun og starfsmannastefna

Mikilsvert er að fram komi hvort fyrirtæki, félag, stofnun eða samtök hafa mótaða starfsmannastefnu, hvernig jafnréttismálum og kynskiptingu er háttað, hvort unnið er að endurmenntun starfsfólks og tilgreina þá hversu hátt hlutfall starfsmanna sækir endurmenntun á hverju ári.

 • Velta og hagnaður

Samanburður á veltutölum segir oft mikið, bæði samanburður milli ára eða á ákveðnu tímabili.  Einnig má með almennum orðum tilgreina hvernig veltan er í samanburði við árin á undan.  Þá getur verið fróðlegt að heyra um hagnað fyrirtækis og arð.  Gagnlegt er að birta einfalt línurit eða vel gerð gröf og stuttan texta til útskýringar.

Eins og gefur að skilja er fyrirtæki, félagi, stofnun eða samtökum í sjálfsvald sett hvort slíkar upplýsingar eru birtar en þær geta gefið skýra mynd af umfangi og eðli starfseminnar.

 • Ljósmyndir

Mikilsvert er að góðar ljósmyndir fylgi grein og séu persónulegar.  Við leitum helst eftir „lifandi“ myndum, þ.e. mynd af eigendum/stjórnendum, hópmyndir af stjórn eða fólki við leik og störf.  Húsnæði t.d. ef húsnæði hefur sögu eða arkitektúr, atvinnutækjum, búnaði ellegar vöru sem einkennir starfsemina.

Myndatexti er skilyrði við hverja mynd og skal fylgja myndum þegar þær eru sendar.

Ljósmyndir skulu vera í 300dpi upplausn í stærðinni 10×15 sm og vistaðar sem jpg eða eps skjöl.